نئورئالیسم در یک دست

اول) نئورئالیسم را باید از سینمای دوران موسولینی ردگیری کنیم. از این نقطه که کارکرد سینما در ایتالیای فاشیست کاملا با کارکرد آن در آلمان نازی متفاوت بود و برخلاف هیتلر که سینما را فقط ابزاری تبلیغاتی می‌دانست، موسولینی آن را دستگاهی روایتی می‌پنداشت. اساسا استودیوی چینه‌چیتا به همین منظور تاسیس شد و موسولینی که … Continue reading نئورئالیسم در یک دست

سازشکاران بدون هدف-پیرامون لالالند

یک داستان عاشقانه‌ی بسیار زیبا. زیبا برای ما که زیست‌مان صرف عشق‌های یکسویه، جستجوی محبوبی دلربا برای زندگی شیرین و دلچسب و حتی دل‌شکستگی پس از یک عشق نافرجام می‌شود. دلیل زیبایی این داستان بسیار ساده است: عشاق لالالند بدون وقفه به یکدیگر برمی‌خورند؛ آنقدر خودمانی‌اند که با صدای بوق بلند حضور خود را اعلام کنند؛ … Continue reading سازشکاران بدون هدف-پیرامون لالالند