سقوط پاریس

آلیستر هورن در «سقوط پاریس» می‌نویسد: «چهره‌ی پاریس برای چند سال به شکل حیرت‌آوری تغییر کرد. نیمی از نقاشان خانه‌ها، نیمی از لوله‌کشان،‬ نیمی از بنایان و کاشی‌کاران و نیمی از کفاشان و طباخان غیب شده بودند. حدود بیست سال طول کشید تا نسل جدیدی از پیشه‌وران در پاریس به وجود‬ آیند.» روزنامه‌ی فیگارو نوشته بود: «پاریس … Continue reading سقوط پاریس

وحشت از دست دادن جایگاه: رانه‌ی اصلی ترامپ

توضیح مترجم: شاید بختِ یکی از بحث برانگیزترین کاندیداهای انتخابات مدرن، دونالد ترامپ، برای پیروزی در انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ افول کرده باشد. یا شاید بسیاری معتقد باشند که او هرگز در حد و اندازه‌ی پیروزی در انتخابات نبوده است. اما در این میان چیزهایی هستند که شناخت درست ترامپ به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی را … Continue reading وحشت از دست دادن جایگاه: رانه‌ی اصلی ترامپ