تاریخ‌پاره – ۲

در پروانس، طبقه‌ی درباری و ادبیات اکسیتان که کمالگرایی و ادراک را ترویج می‌کردند و از پایان قرن ۱۱ و ابتدای قرن ۱۲ شکوفا شده بودندْ در فاصله‌ی سال‌های ۱۱۷۵ و ۱۲۰۵ به غایت درخشش خود رسیدند. اهالی شهر آلبی - که معتقد به فرقه‌ی کاتاریسم و‌محکوم به کفر بودند- در فاصله‌ی سال ۱۲۰۸ و … Continue reading تاریخ‌پاره – ۲

تاریخ‌پاره – ۱

در سال ۱۸۳۰، فردیناند هفتم، پادشاه اسپانیا با یک پرنسس لیبرال ناپلی به نام ماریا کریستیناازدواج کرد و دخترشان، ایزابلا، به مقام ولایت عهدی رسید. اشراف و اهالی کلیسا، که معتقد بودند یک زن نمی‌تواند بر اسپانیا حکمرانی کندْ از این تصمیم ناراضی بودند. پس از مرگِ شاه در سال ۱۸۳۳ اسپانیا صحنه‌ی جنگ داخلی … Continue reading تاریخ‌پاره – ۱