ضدشاعر-نیکانور پارّا

ضدشاعر چیست:
تاجری در کوزه‌ها و تابوت‌ها؟
کشیشی که به هیچ چیز باور ندارد؟
فرماندهی که به خود ظنین است؟
ولگردی که تا سالخوردگی و مرگ
به همگان می‌خندد؟
هم‌سخنی بدطینت؟
رقصنده‌ای بر لبه پرتگاه؟
خودشیفته‌ای که همگان را دوست دارد؟
دلقکی خونین که عمدا درمانده است؟
شاعری که روی صندلی خفته است؟
کیمیاگری از عصر جدید؟
یک انقلابیِ جیبی؟
یک خرده-بورژوا؟
یک شارلاتان؟
یک خدا؟
یک بی‌گناه؟
یک روستانشین اهل سانتیاگو؟
زیر جمله‌ای که می‌پندارید درست است خط بکشید.

ضدشعر چیست:
طوفانی در یک فنجان چای؟
دانه‌ی برفی روی یک صخره؟
سینی‌ای پر از تکه‌های انسان
چنانکه پدر سالواتیِررا می‌پندارد؟
آینه‌ای که حقیقت را می‌گوید؟
سیلی‌ای در صورت رییس انجمن نویسندگان
(که خدا او را در قلمرویش حفظ کند)
اطلاعیه‌ای برای شاعران جوان؟
تابوتی در سیلاب‌ها؟
تابوتی با نیروی سانتریفیوژ؟
تابوتی با گاز پارافین؟
کلیسایی مشتاق بدون مرده؟
گزینه‌ای که فکر می‌کنید درست است را
با علامت ضربدر مشخص کنید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s