به نام مادر – ارری د لوکا


ترجمه این داستان از ارری د لوکا با سه سال تاخیر در وبلاگ کمونیا. فکر می‌کردم این داستان به کتابی بدل شود که نویسنده برایش مقدمه‌ای بنویسد اما نتوانستم دلیلی بیابم که نسبت به اهمیت یا لزوم چنین اتفاقی متقاعدم کند. فایلی انبار شده سه سال در دراپ باکس باقی ماند و بعد به این فکر کردم که لااقل در این وبلاگ بماند.

دانلود از اینجا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s