بورامِتز-خورخه لوییس بورخس

Borametz
«بره‌ی گیاهیِ تارتاریا»، که به «بورامِتز» یا «بسپایک بورامتز» یا «بسپایک چینی» نیز شهره است گیاهی‌ست به ظاهرِ بره‌ای با کُرک‌های زرین. این بره بر فراز چهار یا پنج ریشه می‌روید؛ باقی گیاهان در اطرافش می‌پژمرند و این گیاه شکوفا و شاداب بر پای می‌ماند. از پسِ بریدن بورامتز خونابه‌ای از زمین جاری می‌شود. گرگ‌ها از لمباندنش به وجد می‌آیند. سر تامس براون در جلد سوم «اشتباهات رایج» (چاپ لندن، سال ۱۶۴۶) به این گیاه می‌پردازد. سایر عجایب المخلوقات از درهم‌آمیزش جانوران پدید می‌آیند؛ در بورامتز این پدیده میان جانوران و گیاهان رخ می‌دهد.

از همین گونه یادی از گیاه «سگ‌شکن»  آوریم که هنگامی که از ریشه‌اش برمی‌کنند چون بشری نعره می‌زد؛ جنگل محزون منتحرین در یکی از حلقه‌های دوزخ را که از تنه‌ی درختانی که مضروب می‌شدند خون و لغت بیرون می‌ریخت؛ و درختی که چسترتون به خواب دیده بود که پرندگانی که در شاخ و برگش آشیان می‌ساختند را می‌بلعید و به وقت بهار به جای برگ، پر می‌داد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s