نویسنده و اقتدار

سرود نخست دوزخ نقاشی: سالوادور دالی

در سرود نخست از جهنم، دانته خطاب به ویرژیل می‌گوید

Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore

در ترجمه‌ی شجاع‌الدین شفا می‌خوانیم:

«تو استاد من و نویسنده‌ی برگزیده‌ی من هستی»

auctor و auctoritas در زبان لاتین از ریشه‌ی augeo به معنای «افزایش، بزرگ کردن و تقویت» مشتق می‌شوند. از همین ریشه واژگان دیگری نیز مشتق می‌شوند که همه با ارتقا کیفیت و کمیت و قدرتی ورای امر معمول سر و کار دارند:

augur: پیام‌آور وحی در روم باستان

augustus: ارجمند

augmentum: افزایش

خطاب دانته به ویرژیلْ خطابی بسیار والاتر از درک امروزی ما از کلمه‌ی autore است. ویرژیل تنها یک نویسنده‌ که دانته فصاحت را از او برگرفته نیست. ویرژیل راهنمایی صاحب فرمان است، صاحب auctoritas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s